زندگی

جملات فلسفی انگلیسی

جملات فلسفی انگلیسی

جملات فلسفی انگلیسی | 85 متن فلسفی عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی در این نوشته تعداد زیادی جملات فلسفی انگلیسی را درج کردیم

جملات فلسفی انگلیسی

در این نوشته از دلبرانه قصد داریم تعداد ۸۵ جملات فلسفی انگلیسی عاشقانه و زیبا را برای شما عزیزان درج نماییم.

گاهی برای اینکه یک پست و استوری در اینستاگرام یا دیگر شبکه های اجتماعی منتشر کنیم

دنیال یک متن زیبا و عاشقانه انگلیسی فلسفی میگردیم که تاثیر گذار باشد و از بزرگان باشد.

لذا ما در این نوشته مجموعه کاملی از جملات فلسفی انگلیسی عاشقانه را برای شما جمع آوری کرده ایم.

امیدواریم که مرود توجه شما عزیزان قرار گیرد.با ما همراه باشید….

جملات فلسفی انگلیسی

The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in

فاصله بین انگشتان برای این ایجاد شده است که انگشتان فرد دیگری آن فاصله را پر کن

=========❉…✫✫✫…❉=========

Anyone can be passionate, but it takes real lovers to be silly

همه می توانند پر احساس باشند اما فقط عاشقان واقعی حماقت می کندد

=========❉…✫✫✫…❉=========

Love is blind — marriage is the eye-opener عشق چشم را می بندد اما ازدواج چشم را باز می کند

=========❉…✫✫✫…❉=========

I dont know why they call it heartbreak. It feels like every part of my body is broken too

من نمی دانم چرا می گویند قلب انسان می شکند. گویی تمام وجودم شکسته است

=========❉…✫✫✫…❉=========

Love is like a war:Easy to begin Hard to end

عشق همچون جنگ است: آسان شروع می شود سخت تمام می شود

=========❉…✫✫✫…❉=========

Absence makes the heart grow fonder

دوری باعث می شود قلب اشتیاق بیشتری پیدا کند

=========❉…✫✫✫…❉=========

Falling in love is awfully simple, but falling out of love is simply awful

عاشق شدن تا حدودی آسان است اما ترک عشق وحشتناک است

=========❉…✫✫✫…❉=========

They say loving you gives pains and full of sacrifices But I’ll rather take pains and lots of sacrifices than not to be love by you

مردم بهم می گن دوست داشتنت درد و رنج ِ فقط و کلی از خود گذشتگی

میخاد، من ترجیح میدم درد بکشم و از خود گذشتگی کنم اما نبینم تو دوستم نداری

=========❉…✫✫✫…❉=========

I get the best feeling in the world when you say hi or even smile at me because I know

even if its just for a second, that I’ve crossed your mind

بهترین احساس زمانی به من دست می دهد که به من سلام می کنی یا لبخندی میزنی حتی اگر برای ثانیه ایی

چرا که می فهمم یرای لحظه ای به ذهنت خطور کرده ام

=========❉…✫✫✫…❉=========

Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime

لذت عشق لحظه ای طول می کشد اما غم و رنج آن یک عمر

=========❉…✫✫✫…❉=========

Give her two red roses, each with a note. The first note says For the woman I love and the second, For my best friend

به او دو گل رز بده رو هر گل هم نوشته ای بزار. رو اولین نوشته بنویس به زنی که عاشقشم و روی دومی بنویس به بهترین دوستم

=========❉…✫✫✫…❉=========

If you love me, let me know. If not, please gently let me go

اگر دوستم داری بهم بگو و گرنه بزار برم

=========❉…✫✫✫…❉=========

We were given: Two hands to hold. To legs to walk. Two eyes to see

Two ears to listen. But why only one heart

Because the other was given to someone else. For us to find

به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن. دو پا برای راه رفتن

دو گوش برای شنیدن. اما چرا تنها یک قلب؟

چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که ما باید پیدا کنیم

=========❉…✫✫✫…❉=========

The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else

سخت ترین چیز این است که ببینی کسی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است

=========❉…✫✫✫…❉=========

A heart that loves is always young

قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است

=========❉…✫✫✫…❉=========

Love is just like paint, with this difference that you can clear the paint but not love

عشق همچون نقاشیست با این تفاوت که نقاشی را می توان پاک کرد اما عشق را هرگز

=========❉…✫✫✫…❉=========

Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal

عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم

=========❉…✫✫✫…❉=========

You are like the sunshine so warm you are like sugar, so sweet you are like you and that’s the reason why I love you

تو مثل درخشش خورشید گرمی مثل شکر خیلی شیرینی تو مثل خودت هستی و بخاطر همینه که من دوست دارم!

=========❉…✫✫✫…❉=========

Do you believe in love at first sight or do I have to walk by again

به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟؟؟ یا اینکه لازمه یه بار دیگه از جلوت رد بشم؟؟؟؟

=========❉…✫✫✫…❉=========

There are times when I fall in love with someone new, but I always seem to find myself back in love with you

یه وقتایی آدم عاشق آدم های جدید میشه اما من همیشه دوباره عاشق تو میشم (از تو مرا هر نفس عشقی دگر!!!)

=========❉…✫✫✫…❉=========

when you are in dark night in demur sleep ,one person in Outright world making Himself dream whit you

وقتی تو سیاهی شب تن تو، تو خواب نازه یه کسی یه جای دنیا با تو رؤیاشو میسازه

=========❉…✫✫✫…❉=========

to tell someone howmuch you love how much you care Because when they””regone no matter how loud you shout and cry they won””thear you anymore

به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری

و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی

چون زمانی که از دستش بدی

مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی

اون دیگر صدایت را نخواهد شنید

=========❉…✫✫✫…❉=========

There is no remedy for love but to love more

هیچ چاره ای برای عشق وجود ندارد به جز دوست داشتن بیشتر

=========❉…✫✫✫…❉=========

عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

love is something silent , but it can be louder than anything when it talks

=========❉…✫✫✫…❉=========

عشق گلی است که دو باغبان آن را می پرورانند

love is flower that is made to bloom by two gardeners

=========❉…✫✫✫…❉=========

عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید

love is like a flower which blossoms whit trust

=========❉…✫✫✫…❉=========

عشق یعنی ترس از دست دادن تو

love is afraid of losing you

=========❉…✫✫✫…❉=========

My love for you is a journey, starting at forever and ending at never

عشق من برای تو یک سفر است شرو ع شده برای همیشه و هرگز پایان نمی یابد

=========❉…✫✫✫…❉=========

پاسخ عشق است سوال هر چه که باشد

no matter what the question is love is the answer

=========❉…✫✫✫…❉=========

I love all the stars in the sky but they are nothing compared to the ones in your eyes Love U

تمام ستاره های اسمان را دوست دارم اما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچند تو را دوست دارم

=========❉…✫✫✫…❉=========

People live People Die People laugh People cry some give up some will try some say hi some say bye others may forget u But never will I

مردم زندگی می کنند

مردم می میرند

مردم میخندند

مردم گریه میکنند

برخی تسلیم می شوند

برخی سعی خواهد کرد

برخی می گویند که سلام

برخی می گویند خداحافظ

دیگران ممکن است تو را فراموش کنند

اما من هرگز

=========❉…✫✫✫…❉=========

من نمی گویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد

اما اعتقاد دارم باید برای بار دوم هم نگاه کرد

I don’t say that you must not fall in love when you first look at someone but I believe you must take a look for the second time

Victor-Marie Hugo

=========❉…✫✫✫…❉=========

از فردا نمی ترسم چراکه دیروز را دیده ام و امروز را دوست دارم

I am not afraid of tomorrow, for I have seen yesterday and I love todayWhite

William Allen White

=========❉…✫✫✫…❉=========

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی

Victory is not never to fall, It is to rise after every fall

Mahatma Gandhi

=========❉…✫✫✫…❉=========

بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند که نمی توانند بیاموزند

آموخته های کهنه رادور بریزند ،ودوباره بیاموزند

The illiterates of The 21st century are not those who can’t write and read but those who are not able to learn, get rid of old learnings, and learn again

Alvin Toffler

=========❉…✫✫✫…❉=========

یک فرد باهوش یک مسئله را حل می‌کند

اما یک فرد خردمند از رودررو شدن با آن دوری می‌کند

A clever person solves a problem But a Wise one prevents facing it

Albert Einstein

=========❉…✫✫✫…❉=========

به‌ سختی می توان در بین مغزهای متفکر جهان کسی را یافت که دارای یک‌نوع احساس مذهبی مخصوص به‌خود نباشد

این مذهب با مذهب یک شخص عادی فرق دارد

You can hardly find someone among Geniuses around the world that doesn’t have a kind of special religious feeling for him/herself

this religion is different from ordinary people’s religion

Albert Einstein

=========❉…✫✫✫…❉=========

سه قدرت بر جهان حکومت می‌کند:

ترس،حرص و حماقت.

Three powers rule the world

Horro, Greed and Stupidity

Albert Einstein

=========❉…✫✫✫…❉=========

می توان نژادپرستی و نفرت را با تزریق موسیقی و عشق در زندگی مردم درمان نمود

You can cure racism and hate by injecting music and love into people’s lives

Bob Marley

=========❉…✫✫✫…❉=========

اگر کشوری توقع داشته باشه که هم نادان باشه و هم آزاد

چیزی رو انتظار داره که نه بوده و نه هیچ وقت خواهد بود

If a nation expects to be ignorant and free

it expects what never was and never will be

Thomas Jefferson

=========❉…✫✫✫…❉=========

عاقلانه است که در ذهن داشته باشیم که نه موفقیت و نه شکست به منزله پایان نیستند.

It is wise to keep in mind that neither success nor failure is ever final

Roger Babson

=========❉…✫✫✫…❉=========

وقتی به خودمان دروغ می گوییم آن را بلند تر فریاد می زنیم

We lie loudest when we lie to ourselves

Eric Hoffer

=========❉…✫✫✫…❉=========

چیزهایی وجود دارند که آنقدر جدی هستند که فقط می توان در موردشان جوک ساخت!

There are things that are so serious that you can only joke about them

Werner Heisenberg

=========❉…✫✫✫…❉=========

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده

زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند

It is only intelligence that is divided equally between people because everybody thinks he/she is enough wise

René Descartes

=========❉…✫✫✫…❉=========

دستت را برای یک دقیقه روی بخاری بگذار این یک دقیقه برای تو مثل یک ساعت می گذرد

با یک دختر خوشگل یک ساعت هم نشین باش این یک ساعت برای تو به سرعت یک دقیقه می گذرد

و این همان قانون نسبیت است

Put your hand on a hot stove for a minute, and it seems like an hour

Sit with a pretty girl for an hour, and it seems like a minute

That’s Relativity

Albert Einstein

=========❉…✫✫✫…❉=========

تنها تفاوت بین من و این مردم مکان تولد من است

و این تفاوت بزرگی نیست

The only difference between me and these people is my place of birth

and this is not a big difference

Howard Baskerville

=========❉…✫✫✫…❉=========

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine

تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

=========❉…✫✫✫…❉=========

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

=========❉…✫✫✫…❉=========

You’re nothing short of my everything

تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

=========❉…✫✫✫…❉=========

The best thing about me is you

بهترین چیز درباره من تویی

=========❉…✫✫✫…❉=========

Paradise is always where love dwells

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست

=========❉…✫✫✫…❉=========

If you have it [love], you dont need to have anything else.If you dont have it, it doesnt matter much what else you have

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید. اما اگر عشق را ندارید مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید

=========❉…✫✫✫…❉=========

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark

عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

=========❉…✫✫✫…❉=========

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

=========❉…✫✫✫…❉=========

For, you see, each day I love you more, Today more than yesterday and less than tomorrow

هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

=========❉…✫✫✫…❉=========

Love is not written on paper, for paper can be erased. Nor is it etched on stone, for stone can be broken.

But it is inscribed on a heart and there it shall remain forever

عشق بر روی کاغذ نوشته نمی شود چون از روی کاغذ ممکن است پاک شود

بر روی سنگ نقش بسته نمی شود چون سنگ ممکن است بشکند

عشق بر قلب نقش می بندد و تا ابد باقی می ماند

=========❉…✫✫✫…❉=========

If I could reach up and hold a star for every time you’ve made me smile, the entire evening sky would be in the palm of my hand

اگر بتوانم به آسمانها برسم برای چیدن ستاره ای هر گاه تو لبخندی بر لبانم جاری می کنی، کل ستاره های شب در دستانم خواهد بود

=========❉…✫✫✫…❉=========

Some love lasts a lifetime. True love lasts forever

بعضی عشقها مدت مدیدی طول می کشد. عشق واقعی برای همیشه طول می کشد

=========❉…✫✫✫…❉=========

Love cures people – both the ones who give it and the ones who receive it

عشق انسانها را درمان می کند. چه کسانی که عاشق هستند چه آنانی که معشوق

=========❉…✫✫✫…❉=========

I love you without knowing how, why, or even from where

دوستت دارم بدون آنکه بدونم چگونه، چرا، یا حتی از کجا

=========❉…✫✫✫…❉=========

For every word you say

another piece of my heart you take

هر کلمه ای که به زبان می آوری بخشی از قلب مرا تسخیر می کنی

=========❉…✫✫✫…❉=========

Never say goodbye when you still want to try

Never give up when you still feel you can take it

Never say you don’t love a person when you can’t let go

هیچوقت تمام نکن وقتی هنوز می خواهی بجنگی

هیچوقت مایوس نشو وقتی هنوز می خواهی بدستش بیاوری

هیچوقت به کسی نگو دوستت ندارم وقتی نمی توانی ازش دل بکنی

=========❉…✫✫✫…❉=========

Is it better for a woman to marry a man who loves her

than a man she loves

زنان بهتر است با مردی که دوستشان دارد ازدواج کنند تا مردی که خودشان دوست دارند.

=========❉…✫✫✫…❉=========

It takes a minute to have a crush on someone an hour to like someone, and an day to love someone but it takes a lifetime to forget someone

لحظه ای طول می کشد تا مجذوب کسی شوی

ساعتی طول می کشد تا به او علاقه مند شوی

و یک روز طول می کشد تا عاشقش شوی

اما یک عمر طول می کشد تا فراموشش کنی

=========❉…✫✫✫…❉=========

No one is perfect until you fall in love with them

هیچکسی در نظر آدم کامل نیست مگر این که عاشقش باشی

=========❉…✫✫✫…❉=========

Love is like heaven, but it can hurt like hell

عشق همچون بهشت است اما می تواند مانند جهنم عذاب آور باشد

=========❉…✫✫✫…❉=========

People need love even when they don’t deserve it

انسانها به عشق نیاز دارند حتی وقتی که سزاوارش نیستند

=========❉…✫✫✫…❉=========

Maybe God put a few bad people in your life so when the right one came along you’d be thankful

شاید خداوند افراد ناشایستی را در مسیر زندگی ات قرار داده باشد اما وقتی فرد ایده آل را پیدا کردی شکرگذار خواهی شد

=========❉…✫✫✫…❉=========

Love is the beginning of all the joy which nature has store for us

عشق آغاز تمام لذتهایی است که طبیعت برای ما در نظر گرفته است

=========❉…✫✫✫…❉=========

Lucky is the man who is the first love of a woman but luckier is the woman who is the last love of a man

مردی خوش شانس است که عشق اول زنی باشد

اما خوش شانس تر زنی است که عشق اول مردی باشد

=========❉…✫✫✫…❉=========

Do you love me because I am beautiful or am I beautiful because I am loved

دوستم داری چون زیبا هستم

یا زیبا هستم چون عاشقمی

=========❉…✫✫✫…❉=========

If you love me only in my dreams, let me be asleep forever

اگر تنها در خواب و رویاهایم دوستم داری، می خواهم برای همیشه در خواب باشم

=========❉…✫✫✫…❉=========

Love is a dream that comes alive when we meet

عشق رویایی است که وقتی همدیگر را می بینیم به واقعیت می پیوندد

=========❉…✫✫✫…❉=========

The most precious possession that ever comes to a man in this world is a woman’s heart

قیمتی ترین چیزی که مردی می تواند در دنیا صاحب شود قلب یک زن است

=========❉…✫✫✫…❉=========

You come to love not by finding the perfect person, but by seeing an imperfect person perfectly

عاشق شدی نه به خاطر اینکه فرد کاملی رو پیدا کردی، بلکه به این خاطر که فرد معمولی را کامل و بی عیب می بینی

=========❉…✫✫✫…❉=========

True love begins when nothing is looked for in return

عشق حقیقی زمانی است که هیچ انتظار متقابلی از طرف مقابلت نداری

=========❉…✫✫✫…❉=========

Since love grows within you, so beauty grows. For love is the beauty of the soul

هنگامی که عشق در درونت رشد می کند زیبایی رشد می کند چرا که عشق زیبایی روح است

=========❉…✫✫✫…❉=========

Love is the master key that opens the gates of happiness

عشق شاه کلیدی است که درهای خوشبختی را می گشاید

=========❉…✫✫✫…❉=========

When you are in Love you can’t fall asleep because reality is better than your dreams

وقتی شما عاشق هستید ترجیح می دهید نخوابید چرا که واقعیت شیرین تر از رویا و خوابتان هست

=========❉…✫✫✫…❉=========

If I know what love is, it is because of you

اگر معنی عشق را می دانم فقط به خاطر توست

=========❉…✫✫✫…❉=========

One word frees us of all the weight and pain in life. That word is Love

کلمه ای ما را از تمام سختی ها ورنج ها رها می کند. آن کلمه عشق است

=========❉…✫✫✫…❉=========

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage

عمیقا کسی دوستت داشته باشد بهت نیرو و قدرت می دهد در حالیکه عمیقا کسی را دوست داشته باشی بهت شجاعت می دهد

=========❉…✫✫✫…❉=========

The ones that you love the most are usually the ones that hurt you the most

کسی که از همه بیشتر دوستش داری معمولا کسی است که بیشترین رنج را به تو نحمیل می کند

=========❉…✫✫✫…❉=========

We were given: Two hands to hold. To legs to walk

Two eyes to see

Two ears to listen. But why only one heart

Because the other was given to someone else. For us to find

به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن. دو پا برای راه رفتن. دو گوش برای شنیدن.

اما چرا تنها یک قلب؟

چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که ما باید پیدا کنیم

=========❉…✫✫✫…❉=========

Give her two red roses, each with a note

The first note says For the woman I love and the second, For my best friend

به او دو گل رز بده رو هر گل هم نوشته ای بزار.

رو اولین نوشته بنویس به زنی که عاشقشم و روی دومی بنویس به بهترین دوستم

=========❉…✫✫✫…❉=========

Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime

لذت عشق لحظه ای طول می کشد اما غم و رنج آن یک عمر

=========❉…✫✫✫…❉=========

I get the best feeling in the world when you say hi or even smile at me because I know

even if its just for a second, that I’ve crossed your mind.

بهترین احساس زمانی به من دست می دهد که به من سلام می کنی یا لبخندی میزنی حتی اگر برای ثانیه ایی

چرا که می فهمم یرای لحظه ای به ذهنت خطور کرده ام

=========❉…✫✫✫…❉=========

They say loving you gives pains and full of sacrifices But I’ll rather take pains and lots of sacrifices than not to be love by you

مردم بهم می گن دوست داشتنت درد و رنج ِ فقط و کلی از خود گذشتگی

میخاد، من ترجیح میدم درد بکشم و از خود گذشتگی کنم اما نبینم تو دوستم نداری

اشعار مولانا | مجموعه ای از اشعار مولانا در موضوعات مختلف کوتاه و طولانی

متن فلسفی | ۱۱۰ متن فلسفی سنگین و زیبا برای کپشن و استوری

شعر بهار | ۶۵ شعر بهاری دلنشین و عاشقانه از شعرای ایرانی و خارجی

دیالوگ های ماندگار | ۱۱۰ دیالوگ ماندگار و تاثیر گذار سینمای ایران و جهان

متن تبریک تولد پسرم | ۶۰ متن تبریک روز تولد پسرم جدید و احساسی

متن تولدم مبارک | متن تبریک تولد خودم ، تولدمه جدید و سنگین

متن در مورد سادگی | ۷۰ متن و شعر زیبا و خاص در مورد ساده بودن و سادگی

متن در مورد صداقت | ۱۱۰ متن و شعر زیبا درباره صداقت همراه سخن بزرگان

متن تسلیت رحلت امام خمینی | ۵۰ پیام تسلیت رحلت امام خمینی رسمی و ادبی

متن تسلیت | ۱۱۰ متن تسلیت برای فوت اقوام و نزدیکان صمیمانه و ادبی

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات من را ذخیره کن تا در آینده نیازی به ورود اطلاعات نداشته باشم

منبع

جملات فلسفی انگلیسی
delbaraneh.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا