زندگی

درگیری در مجلس اتحادیه آفریقا

.

درگیری در مجلس اتحادیه آفریقا

اختلاف نظر نمایندگان اتحادیه آفریقا بر سر رئیس مجلس این اتحادیه به درگیری و زورآزمایی بر سر به دست آوردن صندوق رای منجر شد.

درگیری در مجلس اتحادیه آفریقا

اختلاف نظر نمایندگان اتحادیه آفریقا بر سر رئیس مجلس این اتحادیه به درگیری و زورآزمایی بر سر به دست آوردن صندوق رای منجر شد.

کپی شد

منبع

درگیری در مجلس اتحادیه آفریقا
www.mehrnews.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا